Visie

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Visie

 

De visie van het TIP College is ten eerste dat een nieuwe inwoner van Nederland de Nederlands taal voldoende beheerst om zelfstandig een gesprek te kunnen voeren met een andere inwoner van Nederlander. Ten tweede dat een nieuwe inwoner van Nederland kennis heeft van de Nederlandse samenleving om aan te kunnen sluiten bij en te kunnen interpreteren van de gewoonten en gebruiken van individuen en groepen én dat hij of zij weet hoe een burger interacteert met de overheid. Ten derde dat een nieuwe inwoner van Nederland bewust is van de eigen positie op de Nederlandse arbeidsmarkt, weet wat nodig is om een arbeidsplaats te verwerven en het belang inziet van een zelfstandig participeren in de Nederlandse maatschappij.

 

Copyright © All Rights Reserved