Strategie

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Strategie

 

De strategie van het TIP College is het aanbieden van een cursusportfolio, in een professionele leeromgeving op een locatie dichtbij de cursisten, dat aansluit bij de visie op taal, integratie en participatie. Met een nieuwe inwoner van Nederland wordt een maatwerk leertraject opgesteld en met gekwalificeerde, bekwame docenten, studiebegeleiders en/of coaches wordt effectief en efficiënt toegewerkt naar de cursusdoelen. Met de cursussen uit het cursusportfolio bereidt een nieuwe Nederlander zich voor op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal).

Het TIP College neemt (bij voorkeur) cursisten aan uit de buurt van de leerlocatie en realiseert een nieuwe leerlocatie als het aanbod van cursisten in een bepaalde omgeving voor langere tijd groot genoeg lijkt te zijn. Het TIP College is bekend met de plaatselijke situatie van de cursisten en heeft een lokaal netwerk dat de integratie en de participatie sterk ten goede komt.

 

 

Copyright © All Rights Reserved