Staatsexamen NT2 - Programma 1

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Staatsexamen NT2 - Programma 1

 

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Staatsexamen NT2 - Programma 1. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.

Deze cursus is bedoeld voor midden- en hoog opgeleide personen met een bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau. Het diploma Staatsexamen NT2 – Programma 1 geeft een cursist toegang tot een reguliere MBO-studie.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor midden- en hoog opgeleide personen met een bovengemiddeld leervermogen.

 

Copyright © All Rights Reserved