Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

 

In deze cursus maakt de cursist kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en leert stappen te zetten die leiden tot het zo snel mogelijk, maar ook duurzaam, verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. Een cursist maakt een persoonlijk portfolio Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. De portfolio wordt in het ONA-examen getoetst.

Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen. ONA is een verplicht examen onderdeel voor inburgeraars die na 1 januari 2015 inburgering plichtig zijn geworden.

Vooropleiding en taalniveau

Deze training is geschikt voor personen die Nederlands beheersen op A2 niveau.

 

 

Copyright © All Rights Reserved