Aanbod Trainingen

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Aanbod Trainingen

 

TIP COLLEGE CURSUSPORTFOLIO

Cursusportfolio

1.Alfabetisering

2.Inburgering A2

3.Staatsexamen NT2 – Programma I

4.Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

5.Examentraining

 

Alfabetisering

Deze cursus bereidt de cursist voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau.

Deze cursus is bedoeld voor personen die op Alfa B niveau kunnen lezen en schrijven in het Latijnse alfabet. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau en is voldoende getraind om de Inburgeringscursus op A2 niveau te kunnen volgen.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor personen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.

 

Inburgering A2

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.

Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld tot bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld tot bovengemiddeld leervermogen.

 

Staatsexamen NT2 - Programma 1

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Staatsexamen NT2 - Programma 1. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.

Deze cursus is bedoeld voor midden- en hoog opgeleide personen met een bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau. Het diploma Staatsexamen NT2 – Programma 1 geeft een cursist toegang tot een reguliere MBO-studie.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor midden- en hoog opgeleide personen met een bovengemiddeld leervermogen.

 

 

 

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

In deze cursus maakt de cursist kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en leert stappen te zetten die leiden tot het zo snel mogelijk, maar ook duurzaam, verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. Een cursist maakt een persoonlijk portfolio Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. De portfolio wordt in het ONA-examen getoetst.

Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen. ONA is een verplicht examen onderdeel voor inburgeraars die na 1 januari 2015 inburgering plichtig zijn geworden.

Vooropleiding en taalniveau

Deze training is geschikt voor personen die Nederlands beheersen op A2 niveau.

 

Examentraining

Deze training biedt de cursist een optimale voorbereiding op het succesvol afleggen van een inburgeringsexamen.

Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen.

Vooropleiding en taalniveau

Deze training is geschikt voor personen die Nederlands beheersen op A2 niveau. Tevens wordt verondersteld dat de cursist een cursustraject heeft doorlopen voor Inburgering A2 of Staatsexamen NT2 – Programma 1.

 

Copyright © All Rights Reserved