Inburgering A2

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Inburgering A2

 

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.

Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld tot bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld tot bovengemiddeld leervermogen.

 

Copyright © All Rights Reserved