Examentraining

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Examentraining

 

Deze training biedt de cursist een optimale voorbereiding op het succesvol afleggen van een inburgeringsexamen.

Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen.

Vooropleiding en taalniveau

Deze training is geschikt voor personen die Nederlands beheersen op A2 niveau. Tevens wordt verondersteld dat de cursist een cursustraject heeft doorlopen voor Inburgering A2 of Staatsexamen NT2 – Programma 1.

 

Copyright © All Rights Reserved