Alfabetisering

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

Alfabetisering

 

Deze cursus bereidt de cursist voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau.

Deze cursus is bedoeld voor personen die op Alfa B niveau kunnen lezen en schrijven in het Latijnse alfabet. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau en is voldoende getraind om de Inburgeringscursus op A2 niveau te kunnen volgen.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor personen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.

 

Copyright © All Rights Reserved