Home

TIP College

Taal, Integratie en Participatie

Language, Integration and Participation

We wensen jullie erg genegen

Zoveel geluk en zegen

Als er zijn druppels in de regen!!

 

Een gelukkig en gezond 2017. Een nieuw jaar, Een heerlijk gevoel samen streven naar een goed 2017.

Home

 

Een inburgeraar is zelf verantwoordelijk om binnen de gestelde inburgeringstermijn in Nederland in te burgeren. Hiervoor is het nodig dat een inburgeraar slaagt voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 – Programma I (Nederlands als tweede taal).

Het TIP College biedt aan inburgeraars een pallet van inburgeringscursussen. Het TIP College verricht daarbij activiteiten die tot doel hebben om een inburgeraar optimaal voor te bereiden op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2.

Met het behalen van één van deze examens voldoet de inburgeraar aan de inburgeringsplicht.

Het TIP College werkt met de richtlijnen van het Europees Referentie Kader NT2 (ERK NT2).

 

Wij bieden:

• Gecertificeerde docenten

• Kleine groepen

• Mooie lesruimte

• Moderne methodes

• Studiehuis

• Entree naar locale situatie

 

Voor inburgering met kwaliteit.

• Alfabetisering

• Inburgering A2

• Staatsexamen - Programma I

• ONA

 

Zelfstandig functioneren

Met het TIP College op weg naar een nieuwe toekomst!

Copyright © All Rights Reserved